Pia Feinik on kulttuurialan moniosaaja. Taiteilijan työn lisäksi hän tekee myös yhteiskuntatieteellisesti orientoitunutta kulttuurintutkimusta, luennoi ja kouluttaa.


Taidehistorian pro gradu –tutkielma, kulttuuripolitiikan maisteriohjelma 2011

Jyväskylän yliopisto, Taiteen ja kulttuurintutkimuksen laitos

Pia Feinik

Taiteen moniottelijat

Suomalaisten ammattitaiteilijoiden työnkuvan muotoutumisen tulevaisuudenodotukset sekä asenteet

managerointiin ja liiketoimintaosaamiseen


Museologian aineopinnot Jyväskylän yliopisto.

Metodiopintojen tutkimus Suomen juutalaismuseon perustamisen tarpeesta.

Tutkimuskysely Suomen juutalaisten seurakuntien jäsenistölle 23.2-31.3.2011

Tutkimustulokset PDF

Artikkeli PDF "Tarvitsemme kasvot Suomessa" Hakehila 2011