JULKAISULUETTELO 


Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit                                                                                                                                      

“We need a visage in Finland

A report on a survey about the need of founding of the mandate of and the content of

a museum for the members of the Finnish Jewish parishes.”

Nordisk Museologi 2/2011

 


 

Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset                                                                                         

 

”Taiteen soveltavan käytön keinotekoisuus”

Sosiologipäivät 2013

 

”Taiteilijoiden asenteet managerointiin”

½ -lehti 2012

 

”Eräs keskiviikko – pohdintaa taiteilijan työn vaatimasta itsejohtajuudesta”

Täydellinen ympyrä 1/2013

 

”Taiteilijan työ –mystiikalla maustettua itsejohtajuutta”

Työelämän tutkimuspäivät 2012

 

”Taiteilijan koulutus ja työelämä

-Taidekoulutuksen työelämävastaavuus ja taiteilijoiden oma rooli ammatissa menestymisessä”

Täydellinen Ympyrä 1/2012

 

Taiteilija ja manageri kohtaavat – kohtaavatko odotukset?

Art360 - Kuvataiteen uusien liiketoimintamallien ja manageroinnin kehittämishanke

Sarja D, muut julkaisut 5/2011

Satakunnan ammattikorkeakoulu, Liiketoiminta ja kulttuuri

 

”Hakataan taiteilijaa vasaralla –ehkä myytti menee rikki”, Täydellinen ympyrä 1/2010


Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut                                                                                                                                    

”Taiderättäri”

Taiteilija 10/2013

 

”Tapaus Taide Pop Up Tampere 2/2”

Taiteilija 5/2013

 

”Tapaus Taide Pop Up Tampere 1/2”

Taiteilija 1/2013

 

”Taidehäirikkö”, Täydellinen ympyrä 1/2013

”Taidehäirikkö”, Täydellinen Ympyrä 1/2012

”Taidehäirikkö”, Täydellinen ympyrä 2/2011

”Taidehäirikkö”, Täydellinen ympyrä 1/2010

 


Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut                    

”Tarvitsemme kasvot Suomessa”, Hakehila 2011

 


Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta                                                                                         

Julkaisut

"Suomen Turku Euroopan silmin ja matka Naantaliin", Feinik & Paasio & Virmavirta

Turku 2011 Kulttuuripääkaupunkisäätiö 2011

 

"Sea and the Harbour"

Kansi, kuvitus ja taitto Feinik

Suomen akvarelliatiteen yhdistys, 2011

 

"RUOKAA Kuvataiteilijoille ja muille köyhille", Lampi & Feinik

 Ntamo 2010

 

”Helpompi olla vaiti”

Kansi ja taitto Feinik

Satakunnan ammattikorkeakoulu, Kuvataide 2002

 


Opinnäytteet                                                                                                                                                    

Jyväskylän yliopisto, kulttuuripolitiikan maisteriohjelma, pro gradu 2011

”Taiteen moniottelijat - Suomalaisten ammattitaiteilijoiden työnkuvan muotoutumisen tulevaisuudenodotukset sekä asenteet managerointiin ja liiketoimintaosaamiseen.”

Arvosana: kiitettävä 4

 

Lahden Muotoiluinstituutti, kuvataiteilijan pedagogiset erikoistumisopinnot

”Mon cheri ” teoskokonaisuus ja taidenäyttelykiertue 2005

Arvosana: hyväksytty

Satakunnan ammattikorkeakoulu, Kankaanpään kuvataiteen yksikkö, päättötyö 2002

”Oikeiden teiden seuraaminen”, taidegrafiikan menetelmällä toteutettu teoskokonaisuus

”Hevoset taiteen historiassa”, lopputyön kirjallinen osuus

Arvosana: Erinomainen 5

 


Audiovisuaaliset aineistot                                                                                                                                                            

”Taideteoksen hinnoittelun solmukohtia”, ppt 2010

"Taide tekee kodin - Tietoa taiteen valitsemisesta ja sijoittelusta kotiin”, ppt 2010

”Sommittelutyökalu –kultainen leikkaus”, ppt & pdf 2008